Home

WITAMY NA STRONIE 3xNIEMIECKI.PL

DLACZEGO 3x ?

PO PIERWSZE - JEŚLI ZACHODZI KONIECZNOŚĆ DOSTARCZENIA DO KONTRAHENTA, URZĘDU LUB INNEJ INSTYTUCJI POŚWIADCZONYCH DOKUMENTÓW, KTÓRYCH WIARYGODNOŚĆ POTWIERDZONA ZOSTANIE PIECZĘCIĄ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO - ZAPRASZAMY.

PO DRUGIE - JEŚLI ZAMIERZA PAN/I PODNIEŚĆ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH ORAZ PRAGNIE SKORZYSTAĆ Z WIEDZY I DOŚWIADCZENIA LEKTORA-GERMANISTY - ZAPRASZAMY.

PO TRZECIE - JEŚLI ZETKNIE SIĘ PAN/I Z NIESPODZIEWANĄ SYTUACJĄ BIZNESOWĄ LUB PRYWATNĄ, I NIEZBĘDNE OKAŻE SIĘ WCZEŚNIEJSZE PRZYGOTOWANIE OBU LUB WIĘCEJ ZAANGAŻOWANYCH STRON PROJEKTU DO WSPÓLNYCH ROZMÓW, UWZGLĘDNIAJĄCYCH MENTALNOŚĆ PARTNERA NIEMIECKOJĘZYCZNEGO - ZAPRASZAMY NA KONSULTACJĘ. 

DO ZOBACZENIA!
ZESPÓŁ 3XNIEMIECKI.PL